Propozície TL

Bratislava - Jar/2024

V poradí 20. sezóne bratislavskej Niké TOP Ligy - Jar/2024 momentálne súťaží 131 tímov. Tie sú prerozdelené do 17 skupín4 výkonnostných kategóriách.


1. TOP Liga - 12 tímov (2 skupiny)

2. TOP Liga - 34 tímov (5 skupín)

3. TOP Liga - 35 tímov (4 skupiny)

4. TOP Liga - 50 tímov (6 skupín)


1. TOP Liga:

Základná časť:

Tímy v oboch skupinách odohrajú v základnej časti 5 zápasov systémom každý s každým v rámci svojej skupiny.
Najlepšie 3 tímy z oboch skupín postupujú do nadstavbovej časti "Road to Final 4".
Posledné 3 tímy z oboch skupín budú pokračovať v nadstavbovej časti "O udržanie sa".
Body zo základnej časti sa do nadstavbových skupín prenášajú.

Nadstavbová časť:

V oboch nadstavbových častiach odohrajú tímy 5 zápasov systémom každý s každým v rámci svojej skupiny.
Zo skupiny "Road to Final 4" postupujú do "Final 4" 4 najlepšie tímy.
Zo skupiny "O udržanie sa" vypadáva 5 posledných tímov do 2. TOP Ligy

Final 4:

V semifinále sa stretnú dvojice systémom 1. vs. 4. a 2. vs. 3.
Víťazi semifinálových zápasov postupujú do finále porazení semifinalisti si zahrajú zápas o 3. miesto.
Semifinálové zápasy, finále a zápas o 3. miesto sa odohrajú na 1 víťazný zápas.


2. TOP Liga:

Tímy v skupinách A a B (8 členné skupiny) odohrajú v základnej časti 7 zápasov systémom každý s každým. Po skončení základnej časti bude nasledovať nadstavbová časť.
Tímy na 1. - 4. mieste vytvoria minitabuľku "O postup" a hrajú systémom každý s každým, pričom sa im do nadstavbovej časti presúvajú body zo základnej časti.
Tímy, ktoré po základnej časti skončia na 5. až 8. mieste odohrajú play-off "O udržanie sa", pričom semifinálové dvojice budú nasledovné 5. vs. 8. a 6. vs. 7.
Víťazi semifinálových zápasov sa stretnú v zápase o 5. miesto a porazení v súboji o 7. miesto v skupine.
Víťaz skupiny postupuje do 1. TOP Ligy. Tímy na posledných troch miestach v každej skupine po nadstavbovej časti zostupujú do 3. TOP Ligy.


Tímy v skupine C,D a E (6 členné skupiny) odohrajú v základnej časti 10 zápasov systémom každý s každým v dvoch kolách.
Tieto skupiny sú bez nadstavbovej časti.
Víťazi skupín postúpia do 1. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu. 
Tímy na posledných dvoch miestach v každej skupine zostupujú do 3. TOP Ligy.


3. TOP Liga:

Tímy v skupine A (6 členná skupina) odohrajú v základnej časti 10 zápasov systémom každý s každým v dvoch kolách.
Táto skupina je bez nadstavbovej časti.
Víťaz skupiny postúpi do 2. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu. 
Tímy na posledných 2 miestach zostupujú do 4. TOP Ligy.


Tímy v skupine B (11 členná skupina) odohrajú v základnej časti 10 zápasov systémom každý s každým.
Táto skupina je bez nadstavbovej časti.
Prvé dva tímy zo skupiny postupujú do 2. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.
Tímy na posledných 3 miestach zostupujú do 4. TOP Ligy


Tímy v skupine C (10 členná skupina) odohrajú v základnej časti 9 zápasov systémom každý s každým.
Táto skupina je bez nadstavbovej časti.
Víťaz skupiny postúpi do 2. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.
Tímy na posledných 2 miestach zostupujú do 4. TOP Ligy

Tímy v skupine D (8 členné skupiny) odohrajú v základnej časti 7 zápasov systémom každý s každým. Po skončení základnej časti bude nasledovať nadstavbová časť.

Tímy na 1. - 4. mieste vytvoria minitabuľku "O postup" a hrajú systémom každý s každým, pričom sa im do nadstavbovej časti presúvajú body zo základnej časti.
Tímy, ktoré po základnej časti skončia na 5. až 8. mieste odohrajú play-off "O udržanie sa", pričom semifinálové dvojice budú nasledovné 5. vs. 8. a 6. vs. 7.
Víťazi semifinálových zápasov sa stretnú v zápase o 5. miesto a porazení v súboji o 7. miesto v skupine.
Víťaz skupiny postupuje do 2. TOP Ligy. Tímy na posledných troch miestach v každej skupine po nadstavbovej časti zostupujú do 4. TOP Ligy.


4. TOP Liga:

Tímy v skupine A (11členná skupina) odohrajú v základnej časti 10 zápasov systémom každý s každým.
Táto skupina je bez nadstavbovej časti.
Prvé dva tímy zo skupiny postupujú do 3. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.


Tímy v skupine B (10členná skupina) odohrajú v základnej časti 9 zápasov systémom každý s každým.
Táto skupina je bez nadstavbovej časti.
Víťaz skupiny postúpi do 3. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.


Tímy v skupine C (8členná skupina) odohrajú v základnej časti 7 zápasov systémom každý s každým. Po skončení základnej časti bude nasledovať nadstavbová časť.
Tímy na 1. - 4. mieste vytvoria minitabuľku "O postup" a hrajú systémom každý s každým, pričom sa im do nadstavbovej časti presúvajú body zo základnej časti.
Tímy, ktoré po základnej časti skončia na 5. - 8. mieste odohrajú play-off "O umiestnenie sa", pričom semifinálové dvojice budú nasledovné 5. vs. 8. a 6. vs. 7.
Víťazi semifinálových zápasov sa stretnú v zápase o 5. miesto a porazení v súboji o 7. miesto v skupine.
Víťaz skupiny postupuje do 3. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.


Tímy v skupine D a E (6členné skupiny) odohrajú v základnej časti 10 zápasov systémom každý s každým v dvoch kolách.
Tieto skupiny sú bez nadstavbovej časti.
Víťazi skupín postupujú do 3. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.


Tímy v skupine F (9členná skupina) odohrajú v základnej časti 8 zápasov systémom každý s každým. Po skončení základnej časti bude nasledovať nadstavbová časť.
Tímy na 1. - 4. mieste odohrajú play-off "O postup" a hrajú systémom 1. vs. 4. a 2. vs. 3.
Následne sa stretnú víťazi semifinále vo finále a porazení v zápase o 3. miesto. Play-off zápasy sa hrajú na 1 zápas.
Víťaz finále postupuje do 3. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.
Tímy na 5. - 6. mieste sa stretnú v dvojzápase "O konečné 5. miesto".
Tímy na 7. - 9. mieste vytvoria minitabuľku "O umiestnenie" a odohrajú zápas každý s každým. Body zo základnej časti sa prenášajú.

Trnava – Jar/2024

V poradí 15. sezóny Niké TOP ligy Trnava – Jar/2024 sa zúčastní 15 tímov, ktoré sú rozdelené do 1. a 2. TOP Ligy.

1. TOP Liga - 8 tímov
2. TOP Liga - 7 tímov

1. TOP Liga:

Základná časť:

Tímy odohrajú v základnej časti 7 zápasov systémom každý s každým.

Po odohratí základnej časti bude sezóna pokračovať nadstavbovou časťou.


Nadstavbová časť:

Tímy na 1. - 4. mieste postupujú do Play-off "O titul".

Semifinálové dvojzápasy sa odohrajú: 1. vs. 4. a 2. vs. 3.
Víťazi semifinálových zápasov postupujú do finále a porazení do boja o 3. miesto.
Finále a zápas o 3. miesto sa hrajú na 1 víťazný zápas.

Tímy na 5. - 8. mieste pokračujú v Play-off "O udržanie sa".

Semifinálové zápasy sa odohrajú: 5. vs. 8. a 6. vs. 7.
Víťazi semifinálových zápasov postupujú do zápasu o 5. miesto a porazení do boja o 7. miesto
Semifinále, zápas o 5. miesto a zápas o 7. miesto sa hrajú na 1 zápas.
Posledné 2 tímy vypadávajú do 2. TOP Ligy pre ďalšiu sezónu.

2. TOP Liga:

Základná časť:

V základnej časti bude účinkovať 7 tímov, ktoré odohrajú celkovo 6 kôl formátom každý s každým 1 zápas. Po základnej časti bude nasledovať nadstavbová časť.

Nadstavbová časť:

Tímy na 1. - 4. mieste odohrajú semifinálové zápasy systémom 1. vs. 4. a 2. vs. 3. Víťazi semifinále sa následne stretnú vo finále a porazení v zápase o 3. miesto.
Semifinálové zápasy v nadstavbovej časti sa odohrajú na 2 zápasy. Zápas o 3. miesto a finále na 1 zápas. Víťaz postupuje do 1. TOP Ligy.

Tímy na 5. - 7. mieste sa stretnú v minitabuľke "O konečné umiestnenie" systémom každý s každým 2 zápasy. zo základnej časti sa do nadstavbovej časti presúvajú.

Piešťany -  Jar/2024

Základná časť:
V základnej časti bude účinkovať 8 tímov, ktoré odohrajú celkovo 7 kôl formátom každý s každým 1 zápas. Po základnej časti bude nasledovať nadstavbová časť.

Nadstavbová časť:

Tímy na 1. - 4. mieste odohrajú semifinálové zápasy systémom 1. vs. 4. a 2. vs. 3. Víťazi semifinále sa následne stretnú vo finále a porazení v zápase o 3. miesto.
Semifinálové zápasy a finálové zápasy v nadstavbovej časti sa odohrajú na 1 zápas.

Tímy na 5. - 8. mieste odohrajú semifinálové zápasy systémom 5. vs. 8. a 6. vs. 7. Víťazi semifinále sa následne stretnú v zápase o 5. miesto a porazení v zápase o 7.miesto.
Semifinálové zápasy a finálové zápasy v nadstavbovej časti sa odohrajú na 1 zápas.


Prešov – Jar/2024

V poradí dvanástej sezóne Niké TOP ligy Prešov – Jar/2024 súťaží 10 tímov, ktoré bojujú v rámci 1. TOP Ligy.

1.TOP Liga – 10 tímov

1. TOP Liga:

Tímy v základnej skupine odohrajú v základnej časti 9 zápasov systémom každý s každým.

Po skončení základnej časti bude nasledovať nadstavbová časť.


V semifinále sa stretnú dvojice systémom 1. vs. 4. a 2. vs. 3. Semifinálové zápasy sa odohrajú na 1/2 zápasy. (bude včas upresnené pred štartom Play-off aj v závislosti od národných a medzinárodných súťaží).
Víťazi semifinálových zápasov postupujú do finále a porazení semifinalisti si zahrajú zápas o 3. miesto. Zápas o 3. miesto a finále sa odohrajú na 1 zápas.