SPORT - o podujatí

Počas celodenného detského turnaja bude prebiehať aj naplánovaná konferencia. Podujatie zahŕňa organizáciu prednášok na tématiku dopingu, výživy, fyzickej a duševnej regenerácie, a zdravého životného štýlu.

Podujatie dňa 24.9.2021 zahŕňa aj organizáciu verejnej tlačovej besedy, tzv. Closing event pre projekt s názvom "Sport". Ide o stretnutie projektových partnerov so zástupcami a pozvanými hosťami, predstaviteľmi tlače, médií, či špecifickej verejnosti za účelom prezentovania projektových aktivít a cieľa cezhraničnej projektovej spolupráce a implementácie.

Podujatia zrealizované prostredníctvom projektu prispejú k zintenzívneniu pohraničnej spolupráce v regióne, podporujúc takýmto spôsobom národnú súdržnosť medzi partnerskými organizáciami.

Spoločný futbalový turnaj poskytuje príjemný relax pre cieľové publikum, zatiaľ čo fanúšikovia môžu povzbudiť svoj obľúbený tím pri sledovaní kvalitných zápasov.

Podujatia tiež poskytnú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa obyvateľov pohraničnej oblasti, vytváranie nových profesionálnych a priateľských vzťahov, ktoré sú predpokladom pre ďalšiu spoluprácu cieľových skupín v budúcnosti.