Propozície - Letná edícia Niké TOP ligy

Bratislava - Leto / 2021

V poradí štrnástej sezóne bratislavskej Niké TOP ligy - Leto/2021 súťaží 27 tímov. Tie sú rozdelené do 5 skupín v 2. výkonnostných kategóriách. Letná edícia Niké TOP ligy nemá vplyv na príslušnosť tímov do úrovní súťaží, ktoré si vybojovali na základe účasti v sezóne Jeseň 2020. Každý tím v 5 člennej skupine odohrá raz za sezónu 2 zápasy v týždni (aby sa predišlo predlžovaniu sezóny).


1. TOP liga

Základná časť

Tímy odohrajú v základnej časti 5 zápasov systémom každý s každým v rámci svojej skupiny. Víťazom sa stáva tím, ktorý je na prvom mieste po základnej časti.


2. TOP liga

Základná časť

Tímy hrajúce v základných skupinách A a D odohrajú zápas každý s každým. 


Nadstavbová časť

Tímy odohrajú v nadstavbovej časti 1 zápas. Stretnú sa s tímom na rovnakom mieste v respektívnej skupine. Skupiny sa prepoja nasledovne: A vs. D ; B vs. C. Príklad: 1. tím v skupine A sa stretne s 1. tímom v skupine D. 4 tím v skupine B sa stretne s 4. tímom v skupine C.

Víťazom 2. ligy AD sa stáva víťaz zápasu v nadstavbovej časti medzi 1. tímom v skupine A a 1. tímom v skupine D.

Víťazom 2. ligy BC sa stáva víťaz zápasu v nadstavbovej časti medzi 1. tímom v skupine B a 1. tímom v skupine C.

Celkové poradie tímov v skupine AB a CD bude určené na základe výsledku v nadstavbovej časti.

1. miesto - víťaz zápasu medzi 1. tímom v skupine A(B) a 1. tímom v skupine D(C)

2. miesto - porazený v zápase medzi 1. tímom v skupine A(B) a 1. tímom v skupine D(C)

3. miesto - víťaz zápasu medzi 2. tímom v skupine A(B) a 2. tímom v skupine D(C)

4. miesto - porazený v zápase medzi 1. tímom v skupine A(B) a 2. tímom v skupine D(C)

5. miesto - ....