Ihriská TL

Bratislava

4 hracie plochy vytvorené na umelej tráve v športovom areáli ŠK Slovan Bratislava majú rozmery 46m x 26m.

Bránky na ihrisku č. 1 majú rozmery 4m x 2m, bránky na ihriskách č. 2,3 a 4 majú rozmery 3m x 2m.

Zápasy sa odohrávajú pod umelým osvetlením.

Trnava

1 hracia plocha s umelou trávou a osvetlením. Rozmery hracej plochy sú 48m x 26m.

Rozmery futbalových brán sú 3m x 2m. Ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ Kornela Mahra 11.

Nitra

1 hracia plocha s umelou trávou a osvetlením. Rozmery hracej plochy sú 46m x 26 m.

Rozmery futbalových brán sú 3m x2m. Ihrisko sa nachádza v areáli Mestskej športovej haly na Dolnočermánskej.

Piešťany

1 hracia plocha s umelou trávou a osvetlením. Rozmery hracej plochy sú 50 m x 27m. Rozmery bránok sú 4m x 2m.

Ihrisko sa nachádza v areáli PFK Piešťany na Kuzmányho ulici v Piešťanoch.

Prešov

1 hracia plocha s umelou trávou a osvetlením. Rozmery hracej plochy sú 47m x 26m.

Rozmery futbalových brán sú 4m x 2m. Ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ Májové námestie v Prešove

Humenné

2 hracie plochy s umelou trávou a osvetlením. Rozmery hracích plôch sú 46m x 26 m.

Rozmery futbalových brán sú 3m x 2m. Ihriská sa nachádzajú v areáli futbalového štadióna na Chemlonskej ulici v Humennom.