Sadzobník trestov TL

Pokuty sú jedným z nástrojov dodržiavania pravidiel Niké TOP ligy. Sú zavedené predovšetkým preto, aby bolo dodržané motto Niké TOP ligy “My league is fair play“.

V minulosti sa pokuty vyberali formou depozitu (zálohy) na sezónu, ktorá sa platila spoločne so štartovným. Od sezóny Jar/2017 sa systém platby pokút zmenil. Po novom bude tím povinný zaplatiť prípadnú pokutu vždy najneskôr do 7 dní od vygenerovania faktúry v Informačnom systéme malého futbalu ISMF na účet Bratislavského zväzu malého futbalu: SK71 1100 0000 0029 4808 2978 V správe pre príjemcu je potrebné zadať meno tímu a zadať variabilný symbol faktúry.

Pokuty majú finančnú i bodovú povahu.

Sadzobník trestov

  1. Žiadosť o preloženie zápasu viac ako 48 hodín pred zápasom: Len 1 možné preloženie zápasu a pokuta 20 €. Potrebný súhlas druhého tímu.
  2. Telefonické ospravedlnenie za nenastúpenie na zápas menej ako 24 hodín pred zápasom: Kontumácia zápasu a pokuta 15 €.
  3. Nenastúpenie k zápasu (bez ospravedlnenia): Kontumácia zápasu, pokuta 15 € a – 2 body
  4. Opakované nenastúpenie k zápasu (bez ospravedlnenia): Vylúčenie z ligy a prepadnutie štartovného.
  5. Strata lopty: Tím, ktorý zakopol a následne nenašiel loptu – pokuta 20 €.
  6. Červená karta: Pokuta 6 € pre tím a stop na 1 zápas dotyčného hráča. Pri závažnom porušení pravidiel možný vyšší zápasový aj finančný trest (najmä v prípade inzultácie).
  7. Zaradenie do hry hráča, ktorý nie je na súpiske daného tímu: Kontumácia a ďalej trest podľa rozhodnutia organizátorov TOP ligy.
  8. Chýbajúca časť povinnej výbavy hráča (dres, trenírky, štulpny): pokuta 4 €/hráč, platí len pre hráčov 1. TOP Ligy.
  9. Nesplnenie povinnosti podpisu kapitána v zápise o stretnutí pred a po zápase: Pokuta 2 €/zápas.
  10. Poplatok za zmenu názvu tímu: 5 €

Sadzobník pokút je platný od 1. augusta 2017.

Záväzný výklad sadzobníka pokút vydávajú organizátori Niké TOP ligy.

Tímy sa vo svojej prihláške do súťaže zaväzujú k rešpektovaniu a plneniu pokút.