Darujte nám 2 % TL

Darujte nám 2% zo svojich daní a podporte tým rozvoj Niké TOP ligy a malého futbalu na Slovensku.


Príjem z 2% bude využitý na:

 • Organizovanie plynulého priebehu sezóny Niké TOP ligy v malom futbale
 • Organizovanie Detskej ligy v malom futbale
 • Podporu rozvoja súťaže
 • Lepšie technické zabezpečenie pre tímy
 • Celkové zlepšenie podmienok pre všetky tímy a hráčov


Ako postupovať?

A) zamestnanec

 1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.
 2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%.
 3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť TU aj s predvyplnenými údajmi Bratislavského zväz malého futbalu.
 5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom priloženého linku TU.

B) fyzická osoba

 1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali).
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

 3. Obchodné meno (názov): Bratislavský zväz malého futbalu

  Právna forma: Občianske združenie

  IČO: 42362563 

  Sídlo: Jašíková 24, 821 03 Bratislava

  IBAN: SK71 1100 0000 0029 4808 2978

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2024, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2024) na príslušný daňový úrad.

C) právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.