|
Juraj Šupák

Všetko dôležité pred štartom novej sezóny Jar 2024

BRA

Nová sezóna Niké TOP Ligy v Bratislave už klope na dvere a štartuje už v pondelok 25.3.2024. Minulý piatok sme zverejnili rozdelenie tímov do skupín 1. - 4. Niké TOP Ligy v Bratislave pre túto sezónu. Na našom webe v časti zápasy nájdete taktiež už aj program prvého hracieho týždňa a všetky termíny úvodných zápasov.

Čo potrebujete vedieť:


1, Odloženie zápasu
Požiadať o odklad zápasu je možné len raz za sezónu, a to za podmienky splnenia nasledujúcich bodov:
A, Podanie žiadosti o doklad zápasu je minimálne 72 hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu.
B, S odkladom musí súhlasiť aj súper. V prípade nesúhlasu súpera sa zápas musí odohrať, alebo bude kontumovaný v neprospech žiadateľa.
C, V prípade schválenia žiadosti o odklad zápasu je potrebné uhradiť správny poplatok za odloženie zápasu podľa aktuálne platného sadzobníka pokút.
D, Odložiť je možné len zápasy, ktoré sa hrajú počas prvých 7. hracích týždňov, teda zápasy, ktoré sú naplánované do termínu 12.5.2024. Po tomto termíne nie je možné žiadať o odklad zápasov, a to z dôvodu plynulosti súťaže, aby sme ju v stanovený termín aj dohrali.
E, Každý tím má právo požiadať o odloženie zápasu raz za sezónu z vlastnej iniciatívy. Nie je však dovolené požiadať o odloženie zápasu s tímom, ktorý má už jeden zápas odložený nie z vlastnej vôle. To znamená, že jeden tím môže mať za sezónu odložené maximálne dva zápasy, a to jeden z vlastnej iniciatívy a jeden z iniciatívy súpera.      
Prosíme, aby si tímy dobre rozmysleli odklad zápasu, pretože náhradný termín môže byť aj mimo Váš preferovaný hrací deň, pretože priestoru na dohrávky môže byť niekedy málo. Taktiež, ak má tím 2 odložené zápasy, tak oba odložené zápasy sa odohrajú v rámci jedného dohrávkového týždňa (8. hrací týždeň), pričom sa zápasy môžu odohrať aj na inom ihrisku.  


2, Finančný trest za žltú kartu

Po vzore minulých sezón, tak aj v tejto sezóne sme sa rozhodli uplatňovať finančný trest pre hráčov za inkasovanie žltej karty, a to vo výške symbolických 2 eur. Keďže sme v posledných sezónach postrehli zvýšené emócie u hráčov, zápasy sú viac napäté, registrujeme viac faulov, tak sme sa rozhodli pre preventívny krok, ktorý má mať aj výchovný charakter, aby si hráči uvedomili, že za žltú kartu nielenže oslabia tím na 2 minúty, ale budú mať aj finančný postih. Štatistiky z posledných sezón ukazujú, že sa počet žltých kariet na zápas po zavedení tohto pravidla znížil. Veríme, že rovnaký efekt to bude mať aj na naše zápasy aj v aktuálnej sezóne. Pokuty za žlté karty budú pre každý tím generované po každých 4 týždňoch. 

3, Súpisky a termín na manipuláciu so súpiskou
Stále platí podmienka, že na zápas môže nastúpiť len hráč, ktorý je riadne registrovaný v systéme ISMF a je na súpiske tímu pre danú sezónu. Rovnako ako v minulej sezóne platí, že každý tím môže mať na súpiske maximálne 25 hráčov. V prípade, ak hráč nemá zaznamenaný žiaden štart v zápase, je možno tohto hráča zo súpisky vymazať a nahradiť ho novým. Hráča, ktorý už má zapísaný štart v zápase nie je možné odstrániť zo súpisky. Stále však musí byť splnená podmienka, že tímová súpiska nepresiahne limit 25 hráčov. Systém viac hráčov na súpiske totiž nepustí. Manažér môže svoju súpisku meniť  už tradične do konca 5. hracieho týždňa. Termín, dokedy bude táto možnosť manažérom sprístupnená, je nedeľa 28.4.2024 do 23:59. Po polnoci bude akákoľvek manipulácia so súpiskou systémovo zablokovaná. Preto odporúčame všetkým manažérom nahodiť na súpisku aj hráčov, ktorí by mohli aj teoreticky nastúpiť do zápasov po 5. hracom týždni, aby ste mali istotu dostatku hráčov. Upozorňujeme všetkých manažérov, aby si dali záležať na riadnom vypísaní Zápisu o stretnutí a do zápasu zapísali len tých hráčov, ktorí reálne do zápasu naskočia. 

4, Rozdelenie skupín
Tímy sú rozdelené do jednotlivých skupín do 4 TOP líg. Termín prvých zápasov je už na webe a v nasledujúce dni bude doplnený kompletný program. Prosíme, aby si všetky tímy pozreli detailne na akom ihrisku sa odohrávajú zápasy ich skupiny. Nakoľko nebolo možné z kapacitných dôvodov a pre dostatočný počet tímov v skupine vyhovieť všetkým tímov ich preferencií ihriska, je možné, že niektoré tímy nebudú hrať zápasy na ich preferovanom ihrisku z registrácie. Upozorňujeme tímy, ktorých hrací deň je streda na Pasienkoch, aby si riadne pozreli termín ich zápasov, pretože sa môže stať, že raz-dvakrát za sezónu sa ich zápas odohrá v UTOROK. K tomuto kroku sme museli pristúpiť z kapacitných dôvodov, pretože o stredajšie termíny na Pasienkoch bol väčší záujem ako je kapacita ihriska. Preto sme sa rozhodli všetkým tímom vyhovieť, no môže sa stať, že raz-dvakrát za sezónu sa Váš zápas odohrá v utorok, preto prosíme manažérov, aby si na toto dali pozor. 

5, Propozície
Propozície pre sezónu Jar/2024 všetkých skupín sú už doplnené na webe, tak aby ste pred spustením sezóny vedeli, akým formátom prebehne Vaša skupina. Taktiež v propozíciách sa dočítate všetky potrebné informácie ohľadom postupov a zostupov zo skupiny. Propozície nájdete v hornom menu v časti "Dôležité".

6, Parkovanie
Všetky tímy, ktoré hrajú svoje zápasy na Pasienkoch môžu bezproblémovo parkovať na parkovisku, ktorý sa nachádza okolo hlavného ihriska Pasienky. Prosíme, aby tímy nechodili s autami až priamo k ihrisku s umelou trávou, pretože SBS služba to prísne zakázala. Taktiež neparkovať v blízkosti veľkého cirkusového stanu, ktorý ma vyhradené parkovisko pre svojich návštevníkov! Všetky tímy, ktoré hrajú svoje zápasy na Mladej Garde, môžu parkovať pred vstupom na ihrisko na miestnom parkovisku. No neodporúčame parkovať auta na tráve, pretože mestská polícia má záľubu v dávaní papúč na autá, ktoré stoja na tráve. Ak nie je na parkovisku miesto, odporúčame nechať auto na parkovisku Lidlu, ktorý sa nachádza cez cestu a je tam minimálne 2-hodínové parkovanie zdarma a je tam vždy kopec miesta. Cez cestu na ihrisku to máte menej ako minútu pešo.

7, Vstup do areálu
Vstup do areálu na Pasienkov je klasicky cez hlavný vchod, ktorý sa nachádza za obchodným domom OC VIVO. Autom je potrebné je prejsť okolo hlavného štadióna po pravej strane, pretože po ľavej strane je rozložený veľký cirkusový stan a prejsť sa da okolo neho len pešo. Vstup do areálu na Mladej Garde je cez hlavnú bránu a následne cez novú vrátnicu. Ak Vás zastaví pri vrátnici vrátnik, tak mu prosím povedzte, že idete na zápas Niké TOP ligy a mal by Vás pustiť. Ak by tam náhodou vrátnik nebol (mohol odbehnúť na pravidelnú obchôdzku areálu), tak prosím počkajte na jeho príchod pár minút a vpustí Vás dnu. Je prísne zakázané preskakovať plot pri vrátnici! 

8, Dochvíľnosť
Prosíme všetky tímy, aby si dali záležať na včasnom príchode na ihrisko, aby sa eliminoval časový sklz medzi zápasmi. Čakacia doba je 5 minút od času stanoveného v rozpise stretnutia. Rozhodca má práva oficiálnu čakaciu dobu navýšiť ešte o maximálne 5 minút, ak to uzná za vhodné, no nesmie byť pritom ohrozené časy začiatkov ďalších zápasov. V prípade dlhšej čakacej doby je tím pokutovaný a zápas skončil kontumáciou v neprospech absentujúceho tímu 6:0.

9, Registrácia hráča na súpisku
Do zápasu môže nastúpiť len hráč, ktorý je riadne zapísaný na súpiske tímu a je viditeľný aj na súpiske tímu na webe. Ako postupovať pri tvorení súpisky nájdete TU. Hráč, ktorý nie je registrovaný na súpiske tímu nesmie do zápasu nastúpiť. V prípade ak Vám systém vyhadzuje, že email hráča je už zabraný, to znamená, že hráč už bol v systéme registrovaný. V tomto prípade treba vytvoriť žiadosť na prestup (ak hráč bude hrať len vo Vašom tíme) alebo žiadosť o striedavý štart (hráč chce hrať vo viacerých tímoch naraz). Ak hráča nenájdete ani v rámci žiadosti o striedavý štart alebo prestup, tak nás prosím kontaktujte email, kde nám napíšte meno a email hráča a my ho v systéme vyhľadáme a pridáme na súpisku, pretože hráč už pravdepodobne je registrovaný v systéme ale bol registrovaný v inej súťaži malého futbalu, respektíve na inom turnaji.

10, Fair-play a priateľské správanie
Keďže sa jedná o amatérsku ligu a našim heslom je "My league is fair-play", tak prosíme všetky tímy, aby dodržovali princípy fair-play, tolerantnosti nie len voči protihráčom, ale aj voči personálu Niké TOP ligy. Na ihrisku nemá u nás agresívne a vulgárne správanie priestor a absolútne sa podobné chovanie nestotožňuje s čistou a športovou myšlienkou projektu TOP ligy. Preto budú všetky prípadné priestupky tvrdo potrestané v disciplinárnom konaní.

11, Platby pokút
Všetky pokuty (za zakopnutú loptu, preloženie zápasu a iné), ktoré budú tímu vystavené prostredníctvom informačného systému je potrebné uhradiť do 7 dní,  teda do najbližšieho zápasu tímu. V prípade, ak nebude pokuta tímu alebo hráča z daného tímu uhradená, tak tímu, ktorý nemá splnený svoj záväzok BUDE ZÁPAS KONTUMOVANÝ V JEHO NEPROSPECH!

12, pravidlo o striedavom štarte a pridružených tímov 
Prosíme všetkých manažérov, aby si pozreli presné znenie pravidiel o počte hráčov na striedavý štart a počte hráčov z pridružených tímov (B-tímov, C-tímov atď.). Každý tím môže mať na súpiske viacerých hráčov na striedavý štart, no do zápasu môžu nastúpiť maximálne 3 hráči na striedavý štart a taktiež ďalší 3 hráči z pridruženého tímu, ak samozrejme tímy sú oficiálne pridružené (potrebné o tom informovať vedenie súťaže prostredníctvom emailu). Prosíme všetkých manažérov, aby toto pravidlo dodržiavali, aby sme predišli zbytočným komplikáciám a dodatočným kontumáciám. Pravidlo o striedavom štarte nájdete TU

14. Sťažnosti a Disciplinárne konanie
Prosíme všetkých manažérov, aby neriešili konflikty a sťažnosti na ihrisku v závale emócií, ale obrátili sa na vedenie súťaže emailom, kde opíšu svoju sťažnosť. V prípade, ak chce tím podať podnet na disciplinárne konanie (nešportové správanie hráča alebo tímu, nedodržanie pravidiel a iné závažné okolnosti), tak je potrebné obrátiť sa emailom na thomas.issa@topliga.sk, ktorý podnet posunie Disciplinárnej komisií Niké TOP ligy na prešetrenie. Každý manažér má právo na podanie sťažnosti/podnetu na disciplinárne konanie najneskôr do 3 dní od vzniku spornej situácie. Po tomto termíne nárok na podanie sťažnosti/podnetu na prešetrenie zaniká.  

15, Orientačná mapka pasienky - nové spoločné šatne
Od minulej sezóny je na Pasienkoch nová umelá tráva a aj 2 zrekonštruované spoločné šatne, ktoré budú označené nápisom ŠATNE Niké TOP liga. Sú spoločné a budú otvorené počas zápasov Niké TOP ligy. Sú spoločné, preto si tam prosím nenechávajte žiadne osobné veci. Prosíme, aby ste v šatniach udržiavali poriadok a čistotu. 


Na obrázku je znázornený aj priestor na parkovanie aut, vchody na ihrisko, šatne a rozdelenie ihrísk. Taktiež Vás prosíme, aby sa nikto nerozcvičoval a ani nevstupoval na ihrisko so živou trávou, ktoré je hneď vedľa ihriska s umelou trávou.

Veríme, že nás čaká pekná sezóna plná nádherných športových emócií, kedy budeme môcť opäť na konci sezóny spoločne osláviť najlepšie tímy na akcii Večer s TOP ligou, ktorí majú všetci hráči tak v obľube.

V prípade, ak budete mať nejaké otázky, tak nás prosím neváhajte kontaktovať emailom na thomas.issa@topliga.sk alebo telefonicky (hovor alebo sms) na 0944 946 547.

Prosíme, aby manažéri tímov o týchto pokynoch informovali všetkých svojich hráčov.

submenu

Tabuľka

Bratislava (BRA) 1. TOP Liga
# Tím Z Skóre Body
1. EB EB 4 28:8 10
2. TIK TIKI TAKA 4 21:8 10
3. PČK Pečienkári 4 15:15 6
4. RC Real Coholics 4 18:21 4
5. AFT AFT Wolves 4 12:18 3
6. FCN FC Nealko 4 8:32 1

štatistiky

Bratislava (BRA) 1. TOP Liga
1. EB Šimon Štefanec 13 Gólov
2. RC Jakub Hoffman 6 Gólov
3. TIK Matej Dolník 5 Gólov
4. PČK Leonard Lukáč 5 Gólov
5. TIK Filip Skala 4 Gólov
6. FCN Matúš Bombara 4 Gólov
7. AFT Dominik Hunčík 4 Gólov